Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Woordleer    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
op -ος op -ης op -υς op -ων diversen trappen van vergelijking
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwOnre/MorfVerbBijvNW

Bijvoeglijk naamwoord verbuigen: αναμμένος - aan(gestoken)
man        
nom   αναμμένος
  αναμμένοι
gen   αναμμένου
  αναμμένων
acc   αναμμένο
  αναμμένους
voc   αναμμένε
  αναμμένοι


vr        
nom   αναμμένη
  αναμμένες
gen   αναμμένης
  αναμμένων
acc   αναμμένη
  αναμμένες
voc   αναμμένη
  αναμμένες


onz        
nom   αναμμένο
  αναμμένα
gen   αναμμένου
  αναμμένων
acc   αναμμένο
  αναμμένα
voc   αναμμένο
  αναμμένα

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht