Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Woordleer    Syntaxis
lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw werkw voorz voegw part woordvorming
op -ος op -ης op -υς op -ων diversen trappen van vergelijking
Grammatica//MorfWerw/MorfWerwOnre/MorfVerbBijvNW

Bijvoeglijk naamwoord verbuigen: μετοχικός - aandelen-
man        
nom   μετοχικός
  μετοχικοί
gen   μετοχικού
  μετοχικών
acc   μετοχικό
  μετοχικούς
voc   μετοχικέ
  μετοχικοί


vr        
nom   μετοχική
  μετοχικές
gen   μετοχικής
  μετοχικών
acc   μετοχική
  μετοχικές
voc   μετοχική
  μετοχικές


onz        
nom   μετοχικό
  μετοχικά
gen   μετοχικού
  μετοχικών
acc   μετοχικό
  μετοχικά
voc   μετοχικό
  μετοχικά

 


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie

     

*

*

*

*

   

+

+

De bovenstaande zwarte sterren geven van elke pagina het niveau aan.

1 ster: cursusniveau
2 sterren: schoolniveau
3 sterren: studieniveau
4 sterren: gevorderd studieniveau

1 plus: beschouwing
2 plussen: overzicht