Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Woordleer    Syntaxis
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging volt.deelw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Woordenlijst/MorfWerwOnre2Rima

Werkwoord vervoegen: έρχομαι - aandienen, komen


ενεργητική φωνή actief   παθητική φωνή passief
οριστική aantonende wijs indicatief   οριστική aantonende wijs indicatief
ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
  ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
-
  έρχομαι
ερχόμουν(α)
ήρθα
ήλθα
  έρχεσαι
ερχόσουν(α)
ήρθες
ήλθες
  έρχεται
ερχόταν(ε)
ήρθε
ήλθε
  έρχόμαστε
ερχόμαστε
ήρθαμε
ήλθαμε
  έρχεστε
έρχόσαστε
ερχόσαστε
ήρθατε
ήλθατε
έρχονται
ερχόντουσαν
έρχονταν
ερχόντανε
ήρθαν(ε)
έρθαν(ε)
υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
παρακείμενος
volt.tegenw tijd
-
 
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
παρακείμενος
-
  υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
έρθει
παρακείμενος
volt.tegenw.tijd
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
-
παρακείμενος
volt./verl.dw. 2e st
-
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
-
  έρχομαι
έρθω
έλθω
  έρχεσαι
έρθεις
έλθεις
  έρχεται
έρθει
έλθει
  έρχόμαστε
έρθουμε
έλθουμε
  έρχεστε
έρχόσαστε
έρθετε
έλθετε
  έρχονται
έρθουν(ε)
έλθουν(ε)
προστακτική   προστακτική
  bevelende wijs imperatief     bevelende wijs imperatief
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
-
-
  έλα
-
-
  έρχεστε
ελάτε
υπερσυντέλικος volt.verleden tijd had ') -
volt.verleden tijd was
εξακουλοθητικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal θα -
onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal worden θα έρχομαι
συνοπτικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal -
onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal worden θα έρθω
θα έλθω
υποθετικός λόγος onv.verleden toek.tijd: zou -
onv.verleden toek.tijd: zou worden θα ερχόμουν(α)
συντελεσμένος μέλλοντας volt.tegenw.toek.tijd: zal hebben ') -
volt.tegenw.toek.tijd: zal zijn
υποθετικός λόγος volt.verleden toek.tijd: zou hebben') -
volt.verleden toek.tijd: zou zijn

') Enkele Nederlandse werkwoorden gaan in de voltooide tijd met zijn in plaats van met hebben (bijvoorbeeld: blijven, gaan, zijn en diverse werkwoorden die een beweging aanduiden: vallen beginnen, opstijgen en andere).


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie