Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Woordleer    Syntaxis
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging volt.deelw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Woordenlijst/MorfWerwOnre2Rima

Werkwoord vervoegen: αναβοσβήνω - aan- en uitgaan


ενεργητική φωνή actief   παθητική φωνή passief
οριστική aantonende wijs indicatief   οριστική aantonende wijs indicatief
ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
  ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
αναβοσβήνω
αναβόσβηνα
αναβόσβησα
  -
αναβοσβήνεις
αναβόσβηνες
αναβόσβησες
 
αναβοσβήνει
αναβόσβηνε
αναβόσβησε
 
αναβοσβήνουμε
αναβοσβήνομε
αναβοσβήναμε
αναβοσβήσαμε
 
αναβοσβήνετε
αναβοσβήνατε
αναβοσβήσατε
 
αναβοσβήνουν(ε)
αναβόσβηναν
αναβοσβήναν(ε)
αναβόσβησαν
αναβοσβήσαν(ε)
υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
αναβοσβήσει
παρακείμενος
volt.tegenw tijd

έχω αναβοσβήσει

 
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
αναβοσβήνοντας
παρακείμενος

έχοντας αναβοσβήσει

  υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
-
παρακείμενος
volt.tegenw.tijd
-
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
-
παρακείμενος
volt./verl.dw. 2e st
-
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
αναβοσβήνω
αναβοσβήσω
  -
αναβοσβήνεις
αναβοσβήσεις
 
αναβοσβήνει
αναβοσβήσει
 
αναβοσβήνουμε
αναβοσβήνομε
αναβοσβήσουμε
αναβοσβήσομε
 
αναβοσβήνετε
αναβοσβήσετε
 
αναβοσβήνουν(ε)
αναβοσβήσουν(ε)
 
προστακτική   προστακτική
  bevelende wijs imperatief     bevelende wijs imperatief
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
-
αναβοσβήσε
  -
αναβοσβήνετε
αναβοσβήστε
  -
-
υπερσυντέλικος volt.verleden tijd had ')

είχα αναβοσβήσει

volt.verleden tijd was -
εξακουλοθητικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal -
onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal worden -
συνοπτικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal θα αναβοσβήσω
onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal worden -
υποθετικός λόγος onv.verleden toek.tijd: zou θα αναβόσβηνα
onv.verleden toek.tijd: zou worden -
συντελεσμένος μέλλοντας volt.tegenw.toek.tijd: zal hebben ')

θα έχω αναβοσβήσει

volt.tegenw.toek.tijd: zal zijn -
υποθετικός λόγος volt.verleden toek.tijd: zou hebben')

θα είχα αναβοσβήσει

volt.verleden toek.tijd: zou zijn -

') Enkele Nederlandse werkwoorden gaan in de voltooide tijd met zijn in plaats van met hebben (bijvoorbeeld: blijven, gaan, zijn en diverse werkwoorden die een beweging aanduiden: vallen beginnen, opstijgen en andere).


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie