Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Woordleer    Syntaxis
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging volt.deelw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Woordenlijst/MorfWerwOnre2Rima

Werkwoord vervoegen: επιφέρω - aanbrengen, toebrengen


ενεργητική φωνή actief   παθητική φωνή passief
οριστική aantonende wijs indicatief   οριστική aantonende wijs indicatief
ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
  ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
επιφέρω
επέφερα
επέφερα
  -
επιφέρεις
επέφερες
επέφερες
 
επιφέρει
επέφερε
επέφερε
 
επιφέρουμε
επιφέρομε
επιφέραμε
επιφέραμε
 
επιφέρετε
επιφέρατε
επιφέρατε
 
επιφέρουν(ε)
επίφεραν
επιφέραν(ε)
επέφεραν
επιφέραν(ε)
υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
επιφέρει
παρακείμενος
volt.tegenw tijd

έχω επιφέρει

 
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
επιφέροντας
παρακείμενος

έχοντας επιφέρει

  υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
-
παρακείμενος
volt.tegenw.tijd
-
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
-
παρακείμενος
volt./verl.dw. 2e st
-
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
επιφέρω
επιφέρω
  -
επιφέρεις
επιφέρεις
 
επιφέρει
επιφέρει
 
επιφέρουμε
επιφέρομε
επιφέρουμε
επιφέρομε
 
επιφέρετε
επιφέρετε
 
επιφέρουν(ε)
επιφέρουν(ε)
 
προστακτική   προστακτική
  bevelende wijs imperatief     bevelende wijs imperatief
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
-
επιφέρε
  -
επιφέρετε
επιφέρτε
επιφέρετε
  -
-
υπερσυντέλικος volt.verleden tijd had ')

είχα επιφέρει

volt.verleden tijd was -
εξακουλοθητικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal -
onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal worden -
συνοπτικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal θα επιφέρω
onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal worden -
υποθετικός λόγος onv.verleden toek.tijd: zou θα επέφερα
onv.verleden toek.tijd: zou worden -
συντελεσμένος μέλλοντας volt.tegenw.toek.tijd: zal hebben ')

θα έχω επιφέρει

volt.tegenw.toek.tijd: zal zijn -
υποθετικός λόγος volt.verleden toek.tijd: zou hebben')

θα είχα επιφέρει

volt.verleden toek.tijd: zou zijn -

') Enkele Nederlandse werkwoorden gaan in de voltooide tijd met zijn in plaats van met hebben (bijvoorbeeld: blijven, gaan, zijn en diverse werkwoorden die een beweging aanduiden: vallen beginnen, opstijgen en andere).


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie