Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Woordleer    Syntaxis
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging volt.deelw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Woordenlijst/MorfWerwOnre2Rima

Werkwoord vervoegen: κάνω - aandoen, berokkenen


ενεργητική φωνή actief   παθητική φωνή passief
οριστική aantonende wijs indicatief   οριστική aantonende wijs indicatief
ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
  ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
κάνω
έκανα
έκαμα
έκανα
  -
κάνεις
έκανες
έκαμες
έκανε
 
κάνει
έκανε
έκαμε
έκανε
 
κάνουμε
κάνομε
κάναμε
κάναμε
κάμαμε
 
κάνετε
κάνατε
κάνατε
κάματε
 
κάνουν(ε)
έκαναν
κάναν(ε)
έκαμαν
έκαναν
κάναν(ε)
κάμαν(ε)
υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
κάνει
κάμει
παρακείμενος
volt.tegenw tijd

έχω κάνει

έχω κάμει

 
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
κάνοντας
παρακείμενος

έχοντας κάνει

έχοντας κάμει

  υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
-
παρακείμενος
volt.tegenw.tijd
είμαι καμωμένος
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
-
παρακείμενος
volt./verl.dw. 2e st
καμωμένος
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
κάνω
κάνω
κάμω
  -
κάνεις
κάνεις
κάμεις
 
κάνει
κάνει
κάμει
 
κάνουμε
κάνομε
κάνουμε
κάμουμε
κάνομε
κάμομε
 
κάνετε
κάνετε
κάμετε
 
κάνουν(ε)
κάνουν(ε)
κάμουν(ε)
 
προστακτική   προστακτική
  bevelende wijs imperatief     bevelende wijs imperatief
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
κάνε
κάμε
κάνε
κάμε
  -
κάνετε
κάμετε
κάντε
κάμετε
  -
-
υπερσυντέλικος volt.verleden tijd had ')

είχα κάνει

είχα κάμει

volt.verleden tijd was ήμουν καμωμένος
εξακουλοθητικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal -
onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal worden -
συνοπτικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal θα κάνω
θα κάμω
onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal worden -
υποθετικός λόγος onv.verleden toek.tijd: zou θα έκανα
onv.verleden toek.tijd: zou worden -
συντελεσμένος μέλλοντας volt.tegenw.toek.tijd: zal hebben ')

θα έχω κάνει

θα έχω κάμει

volt.tegenw.toek.tijd: zal zijn θα είμαι καμωμένος
υποθετικός λόγος volt.verleden toek.tijd: zou hebben')

θα είχα κάνει

θα είχα κάμει

volt.verleden toek.tijd: zou zijn θα ήμουν καμωμένος

') Enkele Nederlandse werkwoorden gaan in de voltooide tijd met zijn in plaats van met hebben (bijvoorbeeld: blijven, gaan, zijn en diverse werkwoorden die een beweging aanduiden: vallen beginnen, opstijgen en andere).


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie