Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Woordleer    Syntaxis
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging volt.deelw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Gebruik om de vertaling van een woord te zoeken de volgende toetsen:
- voor de vertaling van een Nederlands woord: tik het woord en
- - druk op de 'zoek Nederlands woord'-button of op de ArrowUp-toets ↑;
- voor de vertaling van een Grieks woord: tik het woord en
- - druk op de 'zoek Grieks woord op spelling'-button of op de ArrowUp-toets ↑
- - op de 'zoek Grieks op klank'-button of op de ArrowRight-toets → als je niet zeker bent van de schrijfwijze.
- om van invoerveld te wisselen: TAB- of SHIFT-TAB-toets
- om naar het begin/ einde van een veld te gaan: HOME- resp. END-toets
Nb. Als de cursor aan het begin van een invoervak staat en er wordt een letter getypt, dan wordt de rest van het invoervak gewist.
Nb. Als in het invoervak Grieks 'gewone' letters worden ingevoerd, dan worden deze bij het opzoeken omgezet in Griekse letters alsof de Griekse toetsenbordinstelling was gebruikt:
     u:θ, h:η, j:ξ, c:ψ, v:ω, w:ς

Deze mededeling verschijnt wanneer beide invoervakken leeg zijn.
Als voorbeeld verschijnt dan ook het resultaat bij zoeken naar het Nederlandse woord 'aan'.
 

Privacy-verklaring
Dit programma maakt alleen gebruik van uw IP-adres.
Een IP-adres wordt aan uw computer, laptop, tablet of smartphone toegekend om
gegevens naar u heen en weer te sturen.
Het IP-adres bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam of uw feitelijke adres.
Verder kan het IP-adres veranderen als u van een ander (wifi)netwerk gebruik maakt.
 

Grammatica//MorfWerw/MorfWerwOnre/MorfWerwOnre2Rima

Werkwoord vervoegen: τρατάρω - aanbieden, tracteren


ενεργητική φωνή actief   παθητική φωνή passief
οριστική aantonende wijs indicatief   οριστική aantonende wijs indicatief
ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
  ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
τρατάρω
τράταρα
τρατάριζα
τράταρα
τρατάρισα
  -
τρατάρεις
τράταρες
τρατάριζες
τράταρες
τρατάρισες
 
τρατάρει
τράταρε
τρατάριζε
τράταρε
τρατάρισε
 
τρατάρουμε
τρατάρομε
τρατάραμε
τρατάραμε
 
τρατάρετε
τρατάρατε
τρατάρατε
 
τρατάρουν(ε)
τράταραν
τρατάραν(ε)
τρατάριζαν
τράταραν
τρατάραν(ε)
τρατάρισαν
υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
τρατάρει
παρακείμενος
volt.tegenw tijd

έχω τρατάρει

 
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
τρατάροντας
παρακείμενος

έχοντας τρατάρει

  υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
-
παρακείμενος
volt.tegenw.tijd
-
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
-
παρακείμενος
volt./verl.dw. 2e st
-
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
τρατάρω
τρατάρω
  -
τρατάρεις
τρατάρεις
 
τρατάρει
τρατάρει
 
τρατάρουμε
τρατάρομε
τρατάρουμε
τρατάρμε
 
τρατάρετε
τρατάρετε
 
τρατάρουν(ε)
τρατάρουν(ε)
 
προστακτική   προστακτική
  bevelende wijs imperatief     bevelende wijs imperatief
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
τρατάριζε
τρατάρε
τρατάρισε
  -
τρατάρετε
τρατάρετε
  -
-
υπερσυντέλικος volt.verleden tijd had ')

είχα τρατάρει

volt.verleden tijd was -
εξακουλοθητικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal -
onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal worden -
συνοπτικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal θα τρατάρω
onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal worden -
υποθετικός λόγος onv.verleden toek.tijd: zou θα τράταρα
θα τρατάριζα
onv.verleden toek.tijd: zou worden -
συντελεσμένος μέλλοντας volt.tegenw.toek.tijd: zal hebben ')

θα έχω τρατάρει

volt.tegenw.toek.tijd: zal zijn -
υποθετικός λόγος volt.verleden toek.tijd: zou hebben')

θα είχα τρατάρει

volt.verleden toek.tijd: zou zijn -

') Enkele Nederlandse werkwoorden gaan in de voltooide tijd met zijn in plaats van met hebben (bijvoorbeeld: blijven, gaan, zijn en diverse werkwoorden die een beweging aanduiden: vallen beginnen, opstijgen en andere).


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie