Eerste kolom
zinsdeel enkelv zin sameng zin hoofdzin vraagzin bijvoeglijke/betrekkelijke bijzin complementszin bijwoordelijke bijzin
werkwoord naamvallen lidw zelfst nw bijv nw voornaamw telw bijw voorz voegw part woordvolgorde diversen
Morfologie / Werkwoorden
direct naar: Grammatica    Woordleer    Syntaxis
werkw lidw zelfst.nw bijv.nw bijw voornaamw telw voorz voegw part woordvorming
indeling 1e vervoeging 2e vervoeging volt.deelw. augment inwendig augment varianten lettergreep met ι-klank
A-grp B-grp E-grp G-grp N-grp T-grp Z-grp 2A1-grp 2A2-grp 2A/B-grp 2B-grp 2C-grp 2D-grp O-grp
Woordenlijst/MorfWerwOnre2Rima

Werkwoord vervoegen: φιλεύω - aanbieden, onthalen op


ενεργητική φωνή actief   παθητική φωνή passief
οριστική aantonende wijs indicatief   οριστική aantonende wijs indicatief
ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
  ενεστώτας
tegenw.tijd
(1e stam)
παρατατικός
paratatikos
1e stam
αόριστος
aoristos
2e stam
φιλεύω
φίλευα
φίλεψα
  -
φιλεύεις
φίλευες
φίλεψες
 
φιλεύει
φίλευε
φίλεψε
 
φιλεύουμε
φιλεύομε
φιλεύαμε
φιλέψαμε
 
φιλεύετε
φιλεύατε
φιλέψατε
 
φιλεύουν(ε)
φίλευαν
φιλεύαν(ε)
φίλεψαν
φιλέψαν(ε)
υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
φιλέψει
παρακείμενος
volt.tegenw tijd

έχω φιλέψει

έχω φιλεμένο

 
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
φιλεύοντας
παρακείμενος

έχοντας φιλέψει

έχοντας φιλεμένο

  υποτακτική
aanvoegende wijs conjunctief
απαρέμφατο
2e stam
-
παρακείμενος
volt.tegenw.tijd
-
 
μετοχή deelwoord
ενεστώτας
tegenw.dw. 1e st
-
παρακείμενος
volt./verl.dw. 2e st
φιλεμένος
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
φιλεύω
φιλέψω
  -
φιλεύεις
φιλέψεις
 
φιλεύει
φιλέψει
 
φιλεύουμε
φιλεύομε
φιλέψουμε
φιλέψομε
 
φιλεύετε
φιλέψετε
 
φιλεύουν(ε)
φιλέψουν(ε)
 
προστακτική   προστακτική
  bevelende wijs imperatief     bevelende wijs imperatief
ενεστώτας αόριστος   ενεστώτας αόριστος
  1e stam   2e stam     1e stam   2e stam
φίλευε
φίλεψε
  -
φιλεύετε
φιλέψτε
φιλεύτε
  -
-
υπερσυντέλικος volt.verleden tijd had ')

είχα φιλέψει

είχα φιλεμένο

volt.verleden tijd was -
εξακουλοθητικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal -
onv.tegenw.toek.tijd, 1e stam zal worden -
συνοπτικός μέλλοντας onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal θα φιλέψω
onv.tegenw.toek.tijd, 2e stam zal worden -
υποθετικός λόγος onv.verleden toek.tijd: zou θα φίλευα
onv.verleden toek.tijd: zou worden -
συντελεσμένος μέλλοντας volt.tegenw.toek.tijd: zal hebben ')

θα έχω φιλέψει

θα έχω φιλεμένο

volt.tegenw.toek.tijd: zal zijn -
υποθετικός λόγος volt.verleden toek.tijd: zou hebben')

θα είχα φιλέψει

θα είχα φιλεμένο

volt.verleden toek.tijd: zou zijn -

') Enkele Nederlandse werkwoorden gaan in de voltooide tijd met zijn in plaats van met hebben (bijvoorbeeld: blijven, gaan, zijn en diverse werkwoorden die een beweging aanduiden: vallen beginnen, opstijgen en andere).


© Auteursrecht voorbehouden. Zie pagina Copyright
 

. 
 

Betekenis:
Semantiek

l

Zin:
Syntaxis

l

Woord:
Morfologie

l

Letter:
Alfabet

l

Klank:
Fonologie