Grammatica//$paginatitel


  FBicon
Zoeken in Woordenlijst Nieuwgrieks


   
  tik eerst hier ↓, klik dan daar ↑   tik eerst hier ↓, klik dan daar ↑   of klik ↑  

Er zijn 346 resultaten voor 'aan'.
Alleen de eerste 50 regels worden getoond.


        bijzonderheden / λεπτομέρειες
aan <1> σε
de televisie staat aan <2> η τηλεόραση είναι ανοιχτός: ανοιχτή
geven aan <3> δίνω σε + 4
wat is er aan de hand τι έχει
aan de telefoon στο τηλέφωνο
aan(gestoken) αναμμένος ') -ος -η -ο, -α
aan- en uitgaan αναβοσβήνω ') -σα, -ομαι -στηκα
de aanbetaling <1> η προκαταβολή ') -είς
aanbevelen συνιστώ ')
de aanbeveling η υπόδειξη ') -εις
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid <1> η προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς
de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid <2> η προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς
aanbevolen, geëigend ενδεδειγμένος
aanbidden λατρεύω ') -εψα, λατρεύομαι -εύτηκα
[te drinken] aanbieden <1> κερνώ + 4 + 4 ') ook: κερνάω, -ασα, κερνιέμαι -άστηκα
aanbieden <2> προσφέρω ') πρόσφερα/προσέφερα, προσφέρομαι -φέρθηκα
aanbieden <3> προθυμοποιούμαι ') -ήθηκα, geen actief
het aanbieden {zsnw} η προσφορά ')
aanbieden, onthalen op φιλεύω ') -εψα, geen passief
aanbieden, tracteren τρατάρω, κερνώ ') -αρα/άρισα, geen passief
de aanbieding, het aanbieden η προσφορά ') -ές
de aanblik η ματιά ') -ές
de aanblik, aanzien η όψη ') -εις
het aanbod η προσφορά ') -ές
het aanbod, gebodene η προσφορά ') -ές
aanbraden σοτάρω
het aanbraden {zsnw} το σοτάρισμα ') -ατα
aanbranden <1> τσικνίζω ') -σα, -ομαι -στηκα
aanbranden <2> πιάνω ') ook: έπιασα, πιάνομαι -στηκα
aanbreken φτάνω ') zelden: φθάνω, -σα, geen passief
aanbrengen, toebrengen επιφέρω ') επέφερα, geen passief
aanbrengen, toevoegen βάζω ') soms: βάνω, έβαλα, βάζομαι βάλθηκα
de aandacht η προσοχή ') -ές
geen aandacht schenken aan <1> δεν λαμβάνω υπόψη
aandacht schenken aan <2> αποφαίνομαι ') Στ
geen aandacht schenken aan <3> δεν δίνω σημασία σε
de aandacht vestigen op εφιστώ την προσοχή σε
het aandeel η μετοχή ') -ές
het aandeel, deelname η συμμετοχή ')
de aandeelhouder ο/η μέτοχος ') -οι
aandelen- μετοχικός ') -ός -ή -ό, -ά
het aandenken <1> το αναμνηστικό ')
het aandenken <2> το ενθύμιο ')
zich aandienen, komen έρχομαι ') -ήλθα, geen actief
aandienen, voorstellen παρουσιάζω ') παρουσίασα, παρουσιάζομαι -στηκα
[licht] aandoen <1> ανάβω ') -ψα, ανάβομαι -φτηκα
[kleren] aandoen <2> βάζω ') soms: βάνω, έβαλα, βάζομαι βάλθηκα
aandoen, aantrekken φορώ ') ook: φοράω, -εσα, φοριέμαι -έθηκα
[televisie, radio] aandoen, aanzetten ανοίγω ') -ξα, ανοίγομαι -χτηκα
aandoen, berokkenen κάνω ') έκανα/(έκαμα), geen passief
 ') klik op de link voor de volledige vervoeging/verbuiging.
  Ga naar de invoervelden: door hier te klikken, of scroll naar boven, of begin te tikken.